Grønne forretningsområder

Grønt Forum har øje for de muligheder, der ligger i forretningsudvikling, når man tager hensyn til løsninger med miljøhensyn. Du kan integrere en ny, mere miljøvenlig adfærd i din eksisterende forretningsmodel, eller du kan tilføje nye produkter i din produktportefølje.

Tommy Andersen er indehaver af Bredballe have- og anlægsservice. Han er meget miljøinteresseret og har via sit samarbejde med Grønt Forum udvidet med ydelser indenfor regnvandshåndtering.

Regnvandsbed som en klimaløsning

Gurli er landmand Erling Fischer Madsen kone. Hun hjælper her ved udbindingen af køer til Hover-Uhrhøj kogræsserlaug. "Vi kan ikke leve af vores landbrug for vi har specielle krav til kødets kvalitet. Derfor er det skønt at kunne levere kvæg til kogræsserlaugene.

Stude som naturplejere

Grøn kvalitet i din forretning