Aktiviteter i dit lokalområde
forårsrengøring med Grønt Forum

Stier og stigrupper

Hvis du gerne vil ud og gå en tur i naturen, kan du finde gode vandrestier på Vejle Kommunes kort eller læse mere på Økolariets hjemmeside, ud i naturen: Udinaturenivejle.dk.

 

Det er skønt at gå en rask travetur alene, men du kan også komme med i en stigruppe, som arrangerer fællesture eller arbejder for nye ruter og vedligeholder stierne.

Kunne du tænke dig at holde køer? I Vejle området er der fantasktiske ådale med enge og overdrev og kommunen har masser af naturarealer, som er velegnede til naturpleje af køer. I en kogræsserforening samarbejder du med en landmand, som leverer køer, kommunen, som leverer hegn, og andre borgere, som har lyst til at følge en ko fra det tidligere forår, hen over sommer og efterår, og derefter spise kødet.

Hvert år i april gør vi rent i naturen. Vi samler affald langs vejene og andre steder i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Vi sørger for handsker og tænger til at samle op med, og vi koordinerer de mange, der melder sig til at være med i hele Vejle Kommune.

MELD DIG TIL

Vindinggaard

Bebyggelserne i Vindinggaard indeholder store friarealer, som en gruppe beboere, sammen med Grønt Forum og midler fra Tips og Lotto puljen, er i gang med at gøre mere spændende. Formålet er at friste til mere udeliv til gavn for fællesskabet, folkesundheden og naturen. Der er mange idéer: Brug af regnvand, insekthotel, og indkøb af træer og buske. Indsatsen strækker sig over flere år, hvor beboerne hjælper hinanden.

Delebil

Anja er med i en delebilordning i sin boligforening: ”Jeg synes, det er dejligt, at vi i foreningen har råd til at købe en god bil, der kører langt på literen, og hvor der er god plads til hele familien. Med en delebil er der aldrig uforudsete udgifter, som belaster vores private økonomi og vi har stort set altid bil, når vi har brug for den. Vi har afsat 3000 kr. om måneden til at køre bil for, og det kan vi overholde. Jeg cykler også en del. Hvis jeg havde min egen bil, ville jeg køre meget mere i den. I delebilen fordeles alle samlede udgifter per kørt kilometer, og man får en mere realistisk fornemmelse af, hvad det reelt koster at køre i bil.