Transformer

Transformer - Energy Boost og nye erhvervspartnerskaber

Transformer var et 2-årigt EU-finansieret projekt med forankring i Spinderihallerne.

Projektet har understøttet mikrovirksomheder med interesser inden for energi, så de fik øget deres samarbejdsmuligheder, deres netværk, udviklede nye forretnignsmodeller og havde fokus på muligheder for vækst og jobskabelse. Grønt Forums kendskab til byggeri, energi og netværk blandt små virksomheder har resulteret i flere samarbejdsrelaterede projekter.

Britta Edelberg var ansat som matchmaker og har haft ansvar for tre workshops:

 

•Affald og Ressourcer

•Energioptimering af kommunale ejendomme

•Brandbjerg højskole, bæredygtig højskole

 

Der blev også arbejdet med energioptimering i mindre industrier, konsortiedannelse omkring bæredygtige typehuse, udvikling af mobilstation til bedre kildesortering på kontorer og fundraising til udvikling af energirigtige produkter.

 

Projekt Transformer er et levende eksempel på hvordan Grønt Forums netværk kan bruges. Projekt Transformer har gjort os endnu bedre til at deltage i innovative processer samt øget vores muligheder for at tilbyde medlemmerne flere kontakter i virksomhedsnetværket.