Sharing Brandbjerg

Sharing Brandbjerg

Brandbjerg Højskole vil være et fyrtårn for bæredygtighed i lokalområdet. Hvordan kommer man fra slidt skole med stort forbrug og uhensigtsmæssige vaner til bæredygtigt minisamfund? Udfordringen er universel og gælder alle. Højskolen inviterer derfor alle til at være en del af processen.

 

Grønt Forum understøtter ønskerne, og bidrager med vores netværk indenfor byggeri, og viden om processer, der kan få flere til at deltage. Vi starter med forsøgsprojekter, der kan give os praktiske erfaringer på adfærd og byggeteknologi. Læring omkring både processen og renoveringen deles til inspiration for andre.

 

Brandbjerg højskole ligger i et landområde mellem Jelling og Vejle. Friis og Molkte har tegnet den modernistiske skolefløj. Derudover består skolen af nogle ældre avlsbygninger og en hovedbygning fra 1700 tallet. Alle bygninger inkl. varme og ventilationsanlæg råber på renovering. Der skal udvikles løsninger på energirenovering af kuldebroer uden at ødelægge arkitekturen.

 

Lokale byggevirksomheder har siden 2013 frivilligt delt tanker om, hvordan højskolens bygninger kan energirenoveres på en bæredygtig måde. Arbejdet med energirenoveringen er blevet et udviklingsprojekt hvor lokalsamfundet engageres – bl.a gennem en række workshops i 2014. Der er nu er et stærkt team omkring projektet bestående af højskolens ansatte, entreprenører, proceskonsulenter og folk med viden om lokalsamfundet, miljøet og det at arbejde med frivillige. Videndeling er et centralt element i hele projektet.