Regnvand i haven

Regnvand i haven - Klimatilpasning

For at modstå oversvømmelser ved skybrud er Vejle Kommune afhængig af borgernes engagement, og samtidig er der udfordringer, som kan give mange opgaver til entreprenører. Grønt Forum og Vejle Spildevand A/S inviterede entreprenører til en aften på Vejle Spildevand, hvor der var rundvisning og information om hvordan kommunen forsøger at håndtere klimatilpasningen. På Vejle Kommunes hjemmesider vejle.dk/klima og plan.vejle.dk/kort, kan entreprenørerne hente hjælp til at spotte, hvor i kommunen, der er størst risiko for oversvømmelser, hvor man kan forvente, at jordbundsforholdene er mest velegnede til lokal afledning af regnvand, også kaldet LAR, og hvor man kan finde skemaer til ansøgning om anlæg. Forskellige entreprenører tilbyder et såkaldt klimatjek, som kan være en måde at finde ud af, hvordan det står til på lige netop din grund.