Affald og Ressourcer

Tag toppen af skraldespanden - et læringsprojekt

Grønt Forum indgik et samarbejde med AffaldGenbrug om at afdække barrierer for bedre affaldshåndtering ved kilden, ved at engagere borgerne i en række praktiske forsøg med bedre kildesortering af affald. Samarbejdet har ført til en fælles forståelse for, at der skal sættes mere fokus på affaldssortering i bl.a. boligforeningerne.

 

BolivVejle kom med i samarbejdet i 2013 og det blev til et fælles projekt, som Miljøstyrelsens Ildsjælepuljen støttede med 195.000 kr.

 

Projektets formål var at engagere forskellige boligforeninger i en bedre håndtering af affald.

Der blev afholdt fem kurser for deltagere fra:

 

- AAB Finlandsparken, afdeling 21

- Femin fredag, AAB Finlandsparken

- AAB Løg Høj, afdeling 41 og 42

- Østerbo, afdeling Moldeparken

- Ungerådet Løg Høj

 

Derudover afholdtes undervisningsdage i affaldssortering på to private skoler: Vejle privatskole og Østjyllands privatskole.

 

Teori er intet uden praksis og derfor blev der iværksat to demoprojekter i samarbejde med ejerboligforening i Nørreparken og AAB Løg Høj, afdeling 41, som skal belyse fordelene ved at organisere en bedre affaldssortering. Ejerboligforeningen i Nørreparkken har kunnet spare udgifter der svarer til ca. 200 kr. ved at gå med i projektet.

 

Yderligere blev der etableret nyt sorteringssystem ved boligforeningen ”Den gamle kro i Højen”.